โครงการซื้อที่ดินเพื่อปลูกป่า วัดป่าศรีถาวรอยุธยา
ปลูกต้นไม้เพื่ออนาคต เพื่อโลกที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น กับ โครงการซื้อที่ดินเพื่อปลูกป่า วัดป่าศรีถาวรอยุธยา เพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียวให้มากขึ้น
Exclusive
99
บาท
ซื้อแล้ว 0

 
Highlights
- ขอเชิญสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค ซื้อที่ดินเพื่อปลูกป่า วัดป่าศรีถาวรอยุธยา ตำบลบ้านนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากทุกวันนี้โลกของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติจากธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ ทั้งน้ำท่วมฉับพลัน ภัยแล้ง ดินถล่ม เนื่องจากมนุษย์ได้ทำลายทรัพยากรธรรมชาติด้วยการตัดไม้ทำลายป่า โดยไม่คิดที่จะปลูกต้นไม้ทดแทน ดังนั้นจึงอยากเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการซื้อพื้นที่ปลูกป่า เพื่อให้เรามีเขตพื้นที่สีเขียวมากยิ่งขึ้น.....
-

รายละเอียด
** ไม่เสียค่าธรรมเนียม 15 บาทในการชำระเงินผ่านทาง เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
• ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์บริจาคเงินได้ไม่จำกัดจำนวนคูปอง

• คุณสามารถเลือกบริจาคเงิน ได้ดังนี้
- แพ็คเกจ A: ยอดเงินบริจาค 99 บาท
- แพ็คเกจ B: ยอดเงินบริจาค 199 บาท
- แพ็คเกจ C: ยอดเงินบริจาค 299 บาท
- แพ็คเกจ D: ยอดเงินบริจาค 399 บาท
- แพ็คเกจ E: ยอดเงินบริจาค 599 บาท
- แพ็คเกจ F: ยอดเงินบริจาค 999 บาท
- แพ็คเกจ G: ยอดเงินบริจาค 1,999 บาท

• เงินที่ได้รับจากการบริจาคจะนำไปร่วมสมทบซื้อที่ดินเพื่อปลูกป่า
วัดป่าศรีถาวรอยุธยา ตำบลบ้านนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

• รายละเอียดทั่วไป
## ผู้บริจาคตามศรัทธา สามารถขอใบอนุโมทนาบุญเพื่อลดหย่อนภาษีได้ บริจาคตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
- ในการบริจาคเงินจะไม่สามารถขอคืน/เปลี่ยนเป็นเงินสด/เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-071-2245

 

โครงการซื้อที่ดินเพื่อปลูกป่า วัดป่าศรีถาวรอยุธยา

ปลูกต้นไม้เพื่ออนาคต เพื่อโลกที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น กับ โครงการซื้อที่ดิน
เพื่อปลูกป่า วัดป่าศรีถาวรอยุธยา เพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียวให้มากขึ้น

- แพ็คเกจ A:ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคจำนวน 59 บาท
- แพ็คเกจ B:ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคจำนวน 99 บาท
- แพ็คเกจ C:ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคจำนวน 199 บาท
- แพ็คเกจ D:ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคจำนวน 399 บาท
- แพ็คเกจ E:ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคจำนวน 599 บาท
- แพ็คเกจ F:ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคจำนวน 999 บาท
- แพ็คเกจ G:ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคจำนวน 1,999 บาท

โครงการซื้อที่ดินเพื่อปลูกป่า

โครงการซื้อที่ดินเพื่อปลูกป่า

โครงการซื้อที่ดินเพื่อปลูกป่า

โครงการซื้อที่ดินเพื่อปลูกป่า